لطفا گوشی را به حالت عمودی تغییر دهید
حالت نمایش
جدول
لیست

تعداد محصول (10)

bakhtar-1106
گلدان شیشه ای استوانه ای با ارتفاع 20 سانتی متر قطر 6 سانتی متر محصول ایرانی است که می توان داخل آن یک دسته گل و یا یک شاخه گل قرار داد . شما میتوانید با مراجعه به قسمت گل شاخه بریده گل مورد نظر خودتان را انتخاب و سفارش دهید. موسسه گل و گیاه باختر با بیش از 20 سال قدمت و تجربه، برای هر موقعیتی پیشنهادی خاص به شما ارائه می کند. سفارش شما بعد از 3 ساعت ارسال می شود.
bakhtar-1114
گلدلن شیشه ای استوانه با ارتفاع 25 سانت و قطر 8 سانتی متر یک محصول ایرانی است که مناسب گل آرایی و قرار دادن یک شاخه و یک دسته گل و گیاه بامبو می باشد. شما میتوانید با مراجعه به قسمت گل شاخه بریده گل مورد نظر خودتان را انتخاب و سفارش دهید. موسسه گل و گیاه باختر با بیش از 20 سال قدمت و تجربه، برای هر موقعیتی پیشنهادی خاص به شما ارائه می کند. سفارش شما بعد از 3 ساعت ارسال می شود.
bakhtar-1113
گلدان شیشه ای استوانه ای با ارتفاع 50 سانتی متر و قطر 12 یک محصول ایرانی است که مناسب گل ارایی و قرار دادان گیاه بامبو می باشد. شما میتوانید با مراجعه به قسمت گل شاخه بریده گل مورد نظر خودتان را انتخاب و سفارش دهید. موسسه گل و گیاه باختر با بیش از 20 سال قدمت و تجربه، برای هر موقعیتی پیشنهادی خاص به شما ارائه می کند. سفارش شما بعد از 3 ساعت ارسال می شود.
bakhtar-1108
تنگ شیشه ای با ارتفاع 20 سانت و قطر 20 سانت یک محصول ایرانی است که مناسب گل آرای یا کاشت گیاه می باشد. شما می توانید با مراجعه به قسمت گل شاخه بریده گل مورد نظر خودتان را انتخاب و سفارش دهید. موسسه گل و گیاه باختر با بیش از 20 سال قدمت و تجربه، برای هر موقعیتی پیشنهادی خاص به شما ارائه می کند. سفارش شما بعد از 3 ساعت ارسال می شود.
bakhtar-1105
گلدان شیشه ای 10 سانتی متری با قطر 10 سانتی متر که یک محصول ایراتی است مناسب گیاه یا گل آرایی در سایز کوچک می باشد. شما می توانید با مراجعه به قسمت گل شاخه بریده گل مورد نظر خودتان را انتخاب و سفارش دهید. موسسه گل و گیاه باختر با بیش از 20 سال قدمت و تجربه، برای هر موقعیتی پیشنهادی خاص به شما ارائه می کند. سفارش شما بعد از 3 ساعت ارسال می شود.
bakhtar-1112
جام شیشه ای پایه دار با ارتفاع 70 سانتی متر و قطر 15 سانتی متر یک محصول ایرانی مناسب کل آرایی می باشد.
bakhtar-1109
تنگ شیشه ای یا ارتفاع 20 سانت و قطر 20 سانت یک محصول وارداتی است که مناسب گل آرای یا کاشت گیاه می باشد. شما می توانید با مراجعه به قسمت گل شاخه بریده گل مورد نظر خودتان را انتخاب و سفارش دهید. موسسه گل و گیاه باختر با بیش از 20 سال قدمت و تجربه، برای هر موقعیتی پیشنهادی خاص به شما ارائه می کند. سفارش شما بعد از 3 ساعت ارسال می شود.
bakhtar-1107
گلدان شیشه ای با ارتفاع 30 سانتی متر و قطر 7 سانتی متر یک محصول ایرانی میباشد که مناسب قرار دادن یک شاخه و یا یک دسته گل می باشد. شما می توانید با مراجعه به قسمت گل شاخه بریده گل مورد نظر خودتان را انتخاب و سفارش دهید. موسسه گل و گیاه باختر با بیش از 20 سال قدمت و تجربه، برای هر موقعیتی پیشنهادی خاص به شما ارائه می کند. سفارش شما بعد از 3 ساعت ارسال می شود.