لطفا گوشی را به حالت عمودی تغییر دهید

20 شاخه رز هلندی آبی

bakhtar-1097

محصودر دسترس نمی باشدتوجه

به دلیل ثابت نبودن رنگ گل ها و گیاهان موجود در فصول مختلف و همچنین تغییرات در رنگ و طرح بسته بندی های سبد، باکس و ... ممکن است تغییرات جزئی در طرح و رنگ سفارشات به وجود آید

مشخصات فنی محصول گل باختر
مشخصات محصول: گل رز هلندی شاخه بریده. قیمت محاسبه شده برای یک دسته 20 تایی رز هلندی آبی می باشد. ارسال محصول یک ساعت بعد از انجام سفارش می باشد.
مشخصات محصول
ترکیبات رز هلندی آبی
نوع گل شاخه بریده
محصولات مرتبط گل باختر

محصولات مشابه