لطفا گوشی را به حالت عمودی تغییر دهید

گل رز جاویدان تک شاخه ای آبی

bakhtar-1160

محصودر دسترس نمی باشدتوجه

به دلیل ثابت نبودن رنگ گل ها و گیاهان موجود در فصول مختلف و همچنین تغییرات در رنگ و طرح بسته بندی های سبد، باکس و ... ممکن است تغییرات جزئی در طرح و رنگ سفارشات به وجود آید

مشخصات فنی محصول گل باختر
مشخصات محصول: رز جاویدان یا همان رزماندگار که به مدت 3 الی 5 سال بدون نیاز به آب ماندگاری دارد
محصولات مرتبط گل باختر

محصولات مشابه