لطفا گوشی را به حالت عمودی تغییر دهید

گل ارکیده فلونوپسیس صورتی

bakhtar-135

محصودر دسترس نمی باشدتوجه

به دلیل ثابت نبودن رنگ گل ها و گیاهان موجود در فصول مختلف و همچنین تغییرات در رنگ و طرح بسته بندی های سبد، باکس و ... ممکن است تغییرات جزئی در طرح و رنگ سفارشات به وجود آید

مشخصات فنی محصول گل باختر
مشخصات محصول: هر یک گل ارکیده فالانوپسیس از یک شاخه بریده کامل که ممکن است هر شاخه چندین گل داشته باشد. این دسته ارکیده دارای حدود 30 گل است .
مشخصات محصول
ترکیبات ارکیده فلوئوپسیس
رنگ صورتی
نوع گل شاخه بریده
محصولات مرتبط گل باختر

محصولات مشابه