لطفا گوشی را به حالت عمودی تغییر دهید

دسته گل ویژه

bakhtar-1918

محصودر دسترس نمی باشدتوجه

به دلیل ثابت نبودن رنگ گل ها و گیاهان موجود در فصول مختلف و همچنین تغییرات در رنگ و طرح بسته بندی های سبد، باکس و ... ممکن است تغییرات جزئی در طرح و رنگ سفارشات به وجود آید

مشخصات فنی محصول گل باختر
مشخصات محصول: دسته گل تزئین شده از پول به شکل گل رز با برگ آرایی زیبا و خاص یک دسته گل خاص را ایجاد شده است.
محصولات مرتبط گل باختر

محصولات مشابه