لطفا گوشی را به حالت عمودی تغییر دهید

گلدان ورزیا

bakhtar-1939

محصودر دسترس نمی باشدتوجه

به دلیل ثابت نبودن رنگ گل ها و گیاهان موجود در فصول مختلف و همچنین تغییرات در رنگ و طرح بسته بندی های سبد، باکس و ... ممکن است تغییرات جزئی در طرح و رنگ سفارشات به وجود آید

مشخصات فنی محصول گل باختر
مشخصات محصول: گلدان ورزیا یک گیاه آپارتمانی کم توقع و زیبا می باشد که نیاز به نور غیر مستقیم و هفته ای 2 بار آبیاری نیاز دارد. این گلدان در گل فروشی باخر با تخفیف ویژه عرضه می شود.
محصولات مرتبط گل باختر

محصولات مشابه